Linuxにjdk1.7をインストールするメモ

投稿者: | 2017年5月21日

1.jdk-7u5-linux-x64.tar.gzのダウンロード
#cd /usr/lib
#mkdir jvm
#cp /home/tmp/jdk-7u5-linux-x64.gz  /usr/lib/jvm
#tar -zxv -f jdk-7u5-linux-x64.gz

2.環境変数の設定
#gedit /etc/profile
追記
export JAVA_HOME=/usr/lib/jvm/jdk1.7.0_05
export PATH=$JAVA_HOME/bin:$JAVA_HOME/jre/bin:$PATH
export CLASSPATH=$CLASSPATH:.:$JAVA_HOME/lib:$JAVA_HOME/jre/lib

3.システムjdkの更新
#update-alternatives –install /usr/bin/Java java /usr/lib/jvm/java1.7.0_05/bin/java 300
#update-alternatives –install /usr/bin/javac javac /usr/lib/jvm/java1.7.0_05/bin/javac 300
#update-alternatives –config java
#update-alternatives –config javac

4.javaバージョンの確認
#java -version